image

نمونه سامانه های راه اندازی شده

جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران
جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران

image

نمونه سامانه های راه اندازی شده

سامانه استخدامی آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر

image

نمونه سامانه های راه اندازی شده

سامانه داوری شکوفا

image

نمونه سامانه های راه اندازی شده

سامانه هوشمند اتاف