نیکویی گفتار، در کوتاه بودن آن است. امام علی علیه السلام

DNNArticleList

نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزمودند و لاغیر… صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است. (شهید آوینی)

سخن روز:

معاونت جدیدالتاسیس توسعه منابع انسانی شهرداري تهران، به عنوان متولی نگهداشت و توسعه سرمایه هاي انسانی که مهمترین سرمایه این سازمان بزرگ هستند، ایجاد تحول در این زمینه را در دستور کار قرار داده و بر این اساس و با توجه به سیاست هاي ابلاغی مقام معظم رهبري (مد ظله العالی)، برنامه پنجساله دوم شهرداري وتدابیر، برنامه یکساله خود را تهیه کرده است.

محمدعلی داریانی
معاون توسعه منابع انسانی

اخبار واحدهای تابعه

پیوندها