Menu

Demo10

شهردار ناحیه 1
some_text

نام و نام خانوادگی: علیرضا ملک


سمت :شهردار ناحيه 1


ایمیل : malek-ar@tehran.ir


داخلی : 54-02177555353


شهردار ناحیه 2
some_text

نام و نام خانوادگی: هاله خدادادی


سمت :شهردار ناحيه 2


ایمیل : khodadadi-ha@tehran.ir


داخلی : 02177600028


شهردار ناحیه 3
some_text

نام و نام خانوادگی: علي خليلي


سمت :سرپرست ناحيه 3


ایمیل : khalili-al@tehran.ir


داخلی : 02188407052


شهردار ناحیه 4
some_text

نام و نام خانوادگی: مهدي خاکسار کهنگی


سمت :شهردار ناحيه 4


ایمیل : khaksar-m@tehran.ir


داخلی : 02188757455


شهردار ناحیه 5
some_text

نام و نام خانوادگی: مهدي مسیبی آلاشتی


سمت :شهردار ناحيه 5


ایمیل : mosayebi@tehran.ir


داخلی : 1-02177572400


some_text

نام و نام خانوادگی: رضا نگهبان


سمت :شهردار منطقه


ایمیل : negahban@tehran.ir


داخلی : 501-502


some_text

نام و نام خانوادگی: مرجان هاشمي


سمت :مشاور شهردار در امور بانوان


ایمیل : hashemi-ma@tehran.ir


داخلی : 510


some_text

نام و نام خانوادگی: غلامحسین جهاندار لاشکی


سمت :قائم مقام


ایمیل : jahandar@tehran.ir


داخلی : 423


some_text

نام و نام خانوادگی: محمد ناظرپناهی


سمت :مدیر دفتر شهردار


ایمیل : nazerpanahi@tehran.ir


داخلی : 501-502


some_text

نام و نام خانوادگی: شعیب حیدری


سمت :سرپرست اداره حقوقی


ایمیل : heidari-sho@tehran.ir


داخلی : 308


some_text

نام و نام خانوادگی: زهرا نعمتی


سمت :رئیس روابط عمومی


ایمیل : nemati@tehran.ir


داخلی : 140


سرپرست اداره املاک و مستغلات
some_text

نام و نام خانوادگی: مهدی عظیما


سمت :سرپرست اداره املاک و مستغلات


ایمیل : azima@tehran.ir


داخلی : 195


some_text

نام و نام خانوادگی: علیرضا قطبی کهن


سمت :رئیس اجرای احکام


ایمیل : ghotbikohan@tehran.ir


داخلی : 177


some_text

نام و نام خانوادگی: قدرت اله دولتشاهی نژاد


سمت :دبیر و جانشین شهردار در ستاد پیشگیری


ایمیل : dolatshahi@tehran.ir


داخلی : 89-02188751885


some_text

نام و نام خانوادگی: سعيد كاشاني فراهاني


سمت :سرپرست حوزه مقاومت بسیج


ایمیل : kashani-sa@tehran.ir


داخلی : 448


some_text

نام و نام خانوادگی: اکبر مختارپور


سمت :رئیس امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی


ایمیل : mokhtarpour@tehran.ir


داخلی : 521


some_text

نام و نام خانوادگی: حسن اختر دانش


سمت :رئیس مرکز نظارت همگانی-1888


ایمیل : akhtardanesh-h@tehran.ir


داخلی : 126


some_text

نام و نام خانوادگی: مهدي زمانی


سمت :رئیس سامانه مدیریت شهری-137


ایمیل : m-zamani@tehran.ir


داخلی : 137


some_text

نام و نام خانوادگی: مجيد يوسف زاده خياباني


سمت :رئیس امور ایثارگران


ایمیل : yousefzadeh@tehran.ir


داخلی : 170


معاون شهرسازی و معماری
some_text

نام و نام خانوادگی:
حسين هادی بیگلو


سمت :
معاون شهرسازی و معماری


ایمیل :
hadibeiglou@tehran.ir


داخلی : 192


رئیس اداره بازدید
some_text

نام و نام خانوادگی:
مهدي بهرام پور


سمت :
مسئول امور نهادها، سازمانها و نیروهای مسلح


ایمیل :
bahrampour-m@tehran.ir


داخلی : 156


رئیس بازرسی و نظارت فنی
some_text

نام و نام خانوادگی:
حسين حائری


سمت :
سرپرست قسمت بازرسی و نظارت فنی


ایمیل :
haeri-h@tehran.ir


داخلی : 161


رئیس صدور پروانه
some_text

نام و نام خانوادگی:
حجت اله محمد زاده


سمت :
سرپرست صدور پروانه


ایمیل :
mohammadzadeh-h@tehran.ir


داخلی : 158


مسئول کسب و پیشه
some_text

نام و نام خانوادگی:
محمد رضا خبازيگانه كاشاني


سمت :
مسئول امور کسب و پیشه


ایمیل :
khabaz-m@tehran.ir


داخلی : 150


رئیس طرح تفصیلی و بروکف
some_text

نام و نام خانوادگی:
کاظم آریافر


سمت :
سرپرست طرح تفصیلی و مسئول پیگیری های شورای برنامه ریزی معاونت شهرسازی و معماری


ایمیل :
aryafar@tehran.ir


داخلی : 157


معاون حمل و نقل و ترافیک
some_text

نام و نام خانوادگی:
اميرحسين حیدرنیا دلخوش


سمت :
معاون حمل و نقل و ترافیک


ایمیل :
heidarnia@tehran.ir


داخلی : 375


رئیس فنی و مهندسی
some_text

نام و نام خانوادگی:
محمد عباس بیک نوه سی


سمت :
جانشین معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست قسمت مهندسی


ایمیل :
beiknavesi@tehran.ir


داخلی : 363


رئیس قسمت هماهنگی
some_text

نام و نام خانوادگی:
شاهین ولي سلطاني


سمت :
سرپرست قسمت هماهنگی


ایمیل :
valisoltani@tehran.ir


داخلی : -


رئیس پشتیبانی فنی
some_text

نام و نام خانوادگی:
محمد سميع


سمت :
سرپرست قسمت پشتیبانی فنی


ایمیل :
sami-m@tehran.ir


داخلی : -


معاون امور اجتماعی و فرهنگی
some_text

نام و نام خانوادگی:
علي حيدري


سمت :
معاون امور اجتماعی و فرهنگی


ایمیل :
a-heydari@tehran.ir


داخلی : 431


مسئول امور بانوان
some_text

نام و نام خانوادگی:
فهیمه احمدی خواه


سمت :
مسئول امور بانوان


ایمیل :
ahmadikhah@tehran.ir


داخلی : 464


رئیس اداره آموزش و مشارکت های اجتماعی
some_text

نام و نام خانوادگی:
ناديا يعقوب فردطاري


سمت :
سرپرست اداره آموزش ومشاركتهاي اجتماعي


ایمیل :
tari-n@tehran.ir


داخلی : 470


رئیس اداره امور آسیب های اجتماعی
some_text

نام و نام خانوادگی:
مهدي سعيدي


سمت :
سرپرست اداره امور آسیبهای اجتماعی


ایمیل :
saeidi-ma@tehran.ir


داخلی : 433


رئیس اداره فرهنگی
some_text

نام و نام خانوادگی:
سعيد كاشاني فراهاني


سمت :
سرپرست اداره فرهنگی


ایمیل :
kashani-sa@tehran.ir


داخلی : 458


مدیر اداره ورزش و سلامت
some_text

نام و نام خانوادگی:
شهرام عطارزاده


سمت :
سرپرست اداره ورزش و سلامت


ایمیل :
attarzadeh@tehran.ir


داخلی : 468


معاون خدمات شهری و محیط زیست
some_text

نام و نام خانوادگی:
محمد علی شعباني


سمت :
معاون خدمات شهری و محیط زیست


ایمیل :
shabani-mohammad@tehran.ir


داخلی : 326


رئیس اداره ساماندهی
some_text

نام و نام خانوادگی:
حسين گنابادی


سمت :
رئیس اداره ساماندهی


ایمیل :
gonabadi@tehran.ir


داخلی : 314


رئیس فضای سبز
some_text

نام و نام خانوادگی:
حجت اله رمضانخاني


سمت :
رئیس فضای سبز


ایمیل :
ramezankhani-h@tehran.ir


داخلی : 342


سرپرست خدمات شهری
some_text

نام و نام خانوادگی:
شهرام آقاجانی


سمت :
سرپرست خدمات شهری


ایمیل :
aghajani-s@tehran.ir


داخلی : 325


رئیس زیباسازی
some_text

نام و نام خانوادگی:
هادي کاشانی


سمت :
سرپرست اداره زیباسازی


ایمیل :
kashani-hadi@tehran.ir


داخلی : 346


سرپرست اداره مسیل ها و قنوات
some_text

نام و نام خانوادگی:
نجم الدين دلفان آذري


سمت :
سرپرست واحد نگهداری مسیلها


ایمیل :
delfan-n@tehran.ir


داخلی : 319


سرپرست اداره بازیافت و تبدیل مواد
some_text

نام و نام خانوادگی:
رامین عدالت خواه


سمت :
سرپرست اداره بازیافت و تبدیل مواد


ایمیل :
edalatkhah@tehran.ir


داخلی : 351


مسئول بیسیم
some_text

نام و نام خانوادگی:
مهدي شفيعيان


سمت :
مسئول واحد بیسیم


ایمیل :
shafeiyan@tehran.ir


داخلی : 302


سرپرست اداره محیط زیست و استانداردها
some_text

نام و نام خانوادگی:
آرزو فرزدقي


سمت :
سرپرست اداره محیط زیست و استانداردها


ایمیل :
farazdaghi@tehran.ir


داخلی : 335


معاون فنی و عمرانی
some_text

نام و نام خانوادگی:
شهرام شفيعي


سمت :
معاون فنی و عمرانی


ایمیل :
shafiei-sh@tehran.ir


داخلی : 310


رئیس نظارت و اجرا
some_text

نام و نام خانوادگی:
مجيد محمد ربیع


سمت :
رئیس نظارت و اجرا


ایمیل :
rabi@tehran.ir


داخلی : 349


رئیس رسیدگی و فنی
some_text

نام و نام خانوادگی:
علي واحدسولا


سمت :
رئیس رسیدگی و فنی


ایمیل :
rabi@tehran.ir


داخلی 315


رئیس امور حفاریها
some_text

نام و نام خانوادگی:
اردشير آریافر


سمت :
رئیس امور حفاریها


ایمیل :
ariafar@tehran.ir


داخلی : 317


معاون مالی و اقتصاد شهری
some_text

نام و نام خانوادگی:
منیژه پات


سمت :
معاون مالی و اقتصاد شهری


ایمیل :
pat@tehran.ir


داخلی : 200-202


رئیس امور قراردادها
some_text

نام و نام خانوادگی:
امیرعلی طیبی


سمت :
رئیس امور قراردادها


ایمیل :
tayyebi@tehran.ir


داخلی : 105


رئیس اداره درآمد
some_text

نام و نام خانوادگی:
داريوش فولادي


سمت :
رئیس اداره درآمد


ایمیل :
fouladi-d@tehran.ir


داخلی : 256


رئیس حسابداری
some_text

نام و نام خانوادگی:
قاسم كريمي ركن آبادي


سمت :
رئیس حسابداری


ایمیل :
karimi-ghas@tehran.ir


داخلی : 206


سرپرست تدارکات
some_text

نام و نام خانوادگی:
احمد نوروزي


سمت :
سرپرست تدارکات


ایمیل :
norouzi-ah@tehran.ir


داخلی : 217


معاون توسعه منابع انسانی
some_text

نام و نام خانوادگی:
محمد روشن


سمت :
معاون توسعه منابع انسانی


ایمیل :
roshan-mo@tehran.ir


داخلی : 205


رئیس امور اداری
some_text

نام و نام خانوادگی:
کتایون اصلانی


سمت :
رئیس امور اداری


ایمیل :
aslani-k@tehran.ir


داخلی : 255


رئیس اداره آموزش
some_text

نام و نام خانوادگی:
مريم زاهدي


سمت :
رئیس اداره آموزش


ایمیل :
zahedi-m@tehran.ir


داخلی : 419


مسئول امور رفاهی
some_text

نام و نام خانوادگی:
علیرضا کشاورز


سمت :
مسئول امور رفاهی


ایمیل :
keshavarz-al@tehran.ir


داخلی : 249


معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
some_text

نام و نام خانوادگی:
امين یاوری


سمت :
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا


ایمیل :
yavari-a@tehran.ir


داخلی : 402-460


رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد
some_text

نام و نام خانوادگی:
سهیلا صالحی


سمت :
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد


ایمیل :
salehi@tehran.ir


داخلی : 401


رئیس برنامه ریزی و بودجه
some_text

نام و نام خانوادگی:
مرتضي ميرخسروي


سمت :
رئیس برنامه ریزی و بودجه


ایمیل :
mirkhosravi@tehran.ir


داخلی : 408


روش تشکیلات و بهبود روشها
some_text

نام و نام خانوادگی:
سيد علي حسيني


سمت :
رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها


ایمیل :
hoseini-seyedal@tehran.ir


داخلی : 449